Printvenlig udgave

Energibesparelse ved brug af rulleporte

Den af Dansk Energianalyse udviklede formel til beregning af luftskiftet i en døråbning og deraf følgende energitab vil kunne bruges til at beregne den yderligere besparelse, der vil være ved anvendelse af natlukning i form af en isoleret alu-rulleport.

Årets totale timetal: 365 dage * 24 timer =
Anslået driftstid lufttæppe =
Natlukning i brug =

8760 timer
2500 timer
6260 timer

Da vore lufttæpper og også Dansk Energianalyse arbejder med en effektivitet på 85% vil natlukningen altså kunne give en yderligere besparelse på 15% plus besparelsen ved at slukke for lufttæppet.

Hvis den årlige energibesparelse i døråbningen er beregnet til kr. 6300,- (eksempelvis) ved lufttæppedrift i 2500 timer, vil altså mer-besparelsen ved brug af natlukning i 6260 timer være:

15 % af kr 6300,- (645*6260):2500 = kr 2366,- pr. år.
dertil kommer lufttæppets energi forbrug: 0,435 kw*0,50*6260 = kr. 1362,-
Ialt mer-besparelse ved natlukning: 2366,- + 1362,- = kr. 3728,-

Beregningen er foretaget ud fra en typisk dør-åbning på B 3000 * H 2100 mm, 10 C i temperaturforskel.

Masterveil logo

Kontakt os

Masterveil danmark ApS
CVR-nr: 33581971
Nordskovvej 34
5750 Ringe
Tlf. 97142700
masterveil@masterveil.dk

Om os

Masterveil danmark ApS udvikler klimatekniske løsninger til butikker i Danmark. Vi fører et bredt sortiment i lufttæpper og rulleporte og har udviklet egen befugtningsløsning.

Copyright © 2018 masterveil.dk. Website by Mo Media.